HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

09/12/2019 6,003

Rất ít người trong chúng ta hiểu rõ thế nào là "HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN".

Nhiều người nghĩ rằng: cứ học kế toán ra, làm kế toán hay kế toán trưởng nhiều năm, có chứng chỉ kế toán trưởng, làm ở cơ quan thuế ra, làm đại lý thuế hoặc mở công ty tư vấn, ... Là có thể cung cấp được dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp. Nhưng những suy nghĩ trên là không đúng. DỊCH VỤ KẾ TOÁN là một nghề có điều kiện (tham khảo bài viết này) và được Hội hành nghề kế toán và kiểm toán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề như dưới đây mới được hành nghề. Vì vậy, những cá nhân, tổ chức nào không được cấp giấy chứng nhận hành nghề thì không được cung cấp DỊCH VỤ KẾ TOÁN.

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức không được phép hành nghề nhưng vẫn làm dịch vụ kế toán. Họ cung cấp dịch vụ này dưới dạng: Ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng tư vấn quản lý doanh nghiệp, ký hợp đồng dịch vụ đại lý thuế hoặc thậm chí ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán bất hợp pháp, ...  và kết quả là một số cá nhân và tổ chức vẫn lách được các quy định của pháp luật, một số thì làm liều đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên, người thiệt thòi là các doanh nghiệp, vì họ đang sử dụng Dịch vụ kế toán không đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của nhà nước hoặc đang đồng vi phạm pháp luật mà họ không biết. Ngoài ra, họ còn không những không nhận được các tư vấn nhằm giúp doanh nghiệp làm đúng pháp luật, tăng doanh thu, giảm chi phí..., mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do sai sót hoặc vi phạm các quy định về pháp luật.

EMC tự hào là đơn vị duy nhất ở tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên được cấp Giấy chứng nhận đủ điện hành nghề kế toán cho các năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017.

Theo EMC