GIỮ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN – CHUYỆN KHÓ MÀ DỄ THỜI COVID-19

23/01/2021 2,951

Dưới ảnh hưởng nặng nề của Covid – 19, chính sách lương thưởng động viên cuối năm dành cho người lao động là 1 vấn đề không ai muốn nhắc tới. Tuy nhiên, động viên nhân viên không nhất thiết và đơn thuần dựa trên vấn đề tiền bạc. Bạn có thể tham khảo vài gợi ý đơn giản ở bên dưới:

Quý khách vui lòng đăng nhập để tải về. Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Cải thiện chất lượng giao tiếp, đảm bảo nhân viên nắm được việc cần làm:

Trong quy trình tương tác với một tổ chức, mức độ thông tin nhận được có mối liên hệ chặt chẽ đối với sự cam kết và gắn bó của nhân viên. Nếu nhân viên đơn thuần nhận được thông tin kỹ thuật để hoàn thành công việc hàng ngày, mức độ cam kết của nhân viên là khá thấp. Mức độ cam kết và trung thành của nhân viên sẽ tăng dần lên nếu họ được cung cấp thông tin về khách hàng, những thông tin xảy ra xung quanh phòng ban của họ, vai trò của chính họ trong quy trình chung; lâu dần, việc thấm nhuần giá trị cốt lõi của thương hiệu và chuyển tải thành thực tiễn công việc sẽ hình thành sự gắn bó và tự hào trong nhân viên.